Skip to content

Privacybeleid

Bijont – Bijzonder Ontwikkelen

Bij Bijont zetten we ons in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid staat omschreven hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens en welke opties u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens bij Bijont – Bijzonder Ontwikkelen, gevestigd te Enschede, Nederland. Indien u een verzoek heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens of als u overige vragen heeft, neem dan contact op met ons via info@bijont.

Indien u bezwaar heeft met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit privacybeleid, dient u direct te stoppen met het gebruik van onze website en onze diensten.

Definities
– Met het gebruik van ‘ons’, ‘wij’, ‘onze’ en/of ‘Bijont’ in dit privacybeleid wordt Bijont – Bijzonder Ontwikkelen te Enschede bedoeld.
– Met het gebruik van ‘u’, ‘uw’ en/of ‘gebruiker’ worden gebruikers van onze website en diensten bedoeld.
– Onder ‘diensten’ worden alle diensten verstaan die door ons worden aangeboden, waaronder projectontwikkeling in vastgoed.
– Onder ‘website’ wordt zowel deze website bedoeld als elke andere website en sociale mediapagina’s die worden beheerd door ons.

Toepassing privacybeleid

Het privacybeleid is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens via de website. Door gebruik te maken van de website, door informatie te verstrekken, geeft u aan dat u kennis heeft genomen van het privacybeleid en dat u hiermee akkoord gaat.

Dit privacybeleid is bovendien onderworpen aan onze algemene voorwaarden.

Aanpassingen aan het privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid op elk moment geheel of ten dele aanpassen, uitbreiden, opschorten of verwijderen. Dergelijke wijzigingen, opschortingen of verwijderingen worden dertig (30) kalenderdagen na publicatie hiervan op de website en het versturen van een e-mail hierover aan geregistreerde gebruikers van kracht. Uw toegang tot de website en/of uw afname van onze diensten, na wijziging, toevoeging of verwijdering van het privacybeleid, wordt beschouwd als uw acceptatie van de wijziging, toevoeging of verwijdering.

De informatie die we verwerken

We verzamelen en verwerken zowel persoonsgegevens als overige gegevens van u. Concreet verzamelen we het volgende:

Contactformulier. Via het contactformulier vertrouwd u ons uw persoonsgegevens en overige informatie toe.

Geautomatiseerde informatieverwerking. Bijont ontvangt en registreert automatisch informatie van uw browser of mobiele apparaat wanneer u de website bezoekt, zoals uw geanonimiseerde IP-adres en gegevens over welke pagina’s u bezoekt, zodat wij onze website via de externe plug-in, WP Statistics kunnen aanbieden. Deze informatie wordt gebruikt om te analyseren en te begrijpen hoe de diensten voor onze gebruikers functioneren. Zie https://wp-statistics.com/privacy-and-policy/ voor meer informatie over onze analyseprovider en het privacybeleid daarvan.

Grondslag voor de verwerking

We verwerken uw persoonsgegevens om u als gebruiker te kunnen registreren en u onze diensten aan te bieden, hiertoe hebben wij een gerechtvaardigd belang en dit noodzakelijk is om een overeenkomst met u aan te gaan.

Gebruik van uw persoonsgegevens en uw voorkeuren

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om uw verzoek voor een contact te verwerken; om klantenservicebeheer te bieden en te verbeteren; om uw gebruikerservaring te personaliseren; om via e-mail of telefoon contact op te nemen met gebruikers; om te reageren op vragen en/of andere verzoeken; om registratie voor en gebruik van onze diensten te vergemakkelijken; en voor enig ander legitiem belang of zakelijk doel dat we kunnen hebben.

We kunnen uw gepseudonimiseerde of geanonimiseerde informatie gebruiken om verkeersstatistieken voor onze website te maken en om gebruikersstatistieken voor onze diensten te maken.

Informatie delen met derden

Bijont verkoopt, verhuurt en/of least klantenlijsten niet aan derden.

Bijont deelt uw gegevens enkel met derde partijen die mogelijk nodig zijn om de diensten te leveren en uw gegevens te verwerken op basis van overeenkomsten voor gegevensverwerking, zoals onze projectpartners en bij het onderhavige project betrokken makelaars; Mac mail, voor e-mailverwerking (https://directmailmac.com/privacy/dpa/dpa-r2.pdf); iCloud voor gegevensback-up (https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/governance/); onze webhost, Antagonist B.V. (https://www.antagonist.nl/downloads/algemene-voorwaarden.pdf); en andere professionele dienstverleners; en elk platform voor sociale media waarmee u contact met ons opneemt en persoonsgegevens verstrekt, zoals Facebook en Instagram (https://www.facebook.com/about/privacy) en LinkedIn (https://legal.linkedin.com/dpa).

Bijont kan uw persoonsgegevens zonder kennisgeving bekendmaken indien dit wettelijk vereist is of te goeder trouw van mening dat dergelijke actie nodig is om: (a) te voldoen aan een wettelijke plicht of te voldoen aan een gerechtelijk proces waarbij Bijont of de website partij is; (b) de rechten of eigendommen van Bijont te beschermen en te verdedigen; en/of (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Bijont, uzelf of het publiek te beschermen.

Gebruik van cookies

Op dit moment plaatsen wij cookies, volgen we onlineactiviteiten en gebruiken we webbakens op onze website. Houd er rekening mee dat onze sociale mediasites waarmee u contact met ons opneemt, wel cookies of soortgelijke hulpmiddelen voor het volgen van activiteiten kunnen gebruiken. U wordt geadviseerd om de privacyverklaringen van dergelijke sites met betrekking tot hetzelfde te bekijken.

“Niet bijhouden”-functie

Sommige webbrowsers geven u de mogelijkheid om een ​​instelling “niet bijhouden” of “do not track” in te schakelen. Deze instelling stuurt een signaal naar de websites die u tegenkomt tijdens het surfen op het web. Dit “niet bijhouden”-signaal verschilt van het uitschakelen van bepaalde vormen van cookies bijhouden in uw browserinstellingen, omdat browsers met de instelling “niet bijhouden” nog steeds de mogelijkheid hebben om cookies te accepteren. We reageren op dit moment niet op de signalen van de webbrowser “niet bijhouden”. Wanneer wij dit wel doen, zullen we in dit privacybeleid beschrijven hoe we dit doen. Ga voor meer informatie over de “niet bijhouden”-functie naar http://www.allaboutdnt.org/.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Bijont beveiligt uw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring door deze te beperken tot alleen beheer, met een wachtwoord beveiligde toegang en door gebruik te maken van encryptie en veilige sockets layer (“SSL”).

We streven ernaar om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw persoonsgegevens. Helaas kan gegevensoverdracht via internet of een draadloos netwerk niet gegarandeerd 100% veilig zijn. Daarom erkennen we dat, hoewel we ernaar streven uw persoonsgegevens te beschermen, (a) er inherent aan internet beveiligings- en privacybeperkingen zijn die buiten onze controle liggen; en (b) beveiliging, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die via deze site tussen u en ons worden uitgewisseld, niet kan worden gegarandeerd. Houd er rekening mee dat niet-gecodeerde communicatie via e-mail niet veilig is. We kunnen dus geen gegevensbeveiliging in e-mailcommunicatie garanderen en raden daarom aan fysieke post te gebruiken voor vertrouwelijke informatie.

Houd er rekening mee dat sociale-mediasites waarmee u contact met ons opneemt, beveiligingscontroles kunnen hebben die verschillen van de onze. U wordt geadviseerd om de privacyverklaringen van dergelijke sites met betrekking hiertoe te bekijken.

Internationale gegevensoverdracht

De gegevens op onze website worden lokaal in Nederland opgeslagen. Mocht u desondanks ervoor kiezen om via sociale media contact met ons op te nemen, houd er dan rekening mee dat dergelijke derden gegevens buiten de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (“EER”) kunnen opslaan. Wanneer uw gegevens naar een land buiten de EER worden verplaatst, kunnen andere wetten en regels gelden die uw persoonsgegevens beschermen. De omstandigheden waaronder wetshandhaving toegang heeft tot persoonsgegevens, kunnen bijvoorbeeld van land tot land verschillen. U wordt geadviseerd om de privacyverklaringen van dergelijke websites hierop te controleren voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Voor zover Bijont geacht wordt persoonsgegevens buiten de EER over te dragen, vertrouwen we afzonderlijk, als alternatief en onafhankelijk op de volgende rechtsgrondslagen om uw informatie over te dragen:

Privacy Shield. Bijont kan vertrouwen op het EU-VS Privacy Shield om persoonsgegevens over te dragen naar sommige van onze externe dienstverleners in de Verenigde Staten, waar zij gecertificeerd zijn om dergelijke informatie te ontvangen onder het Privacy Shield-programma. Dit omvat back-ups die zijn gemaakt via e-mail van iCloud en Mac.

Retentie

Bijont bewaart uw informatie alleen zolang dit nodig is voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven.

Bijont bewaart en gebruikt uw informatie voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn om uw informatie te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke belasting-/inkomstenwetten), om geschillen op te lossen, om onze overeenkomsten af ​​te dwingen, en zoals anders beschreven in dit beleid. We bewaren ook logbestanden voor interne analysedoeleinden. Deze logbestanden worden over het algemeen voor een korte periode bewaard, behalve in gevallen waarin ze worden gebruikt voor websiteveiligheid en -beveiliging, om de functionaliteit van de website te verbeteren, of als we zijn wettelijk verplicht om ze voor langere tijd te bewaren.

E-mailcommunicatie

Bijont kan van tijd tot tijd via e-mail contact met u opnemen met betrekking tot ons aanbod aan diensten, waaronder algemene communicatie en facturering.

Uw rechten

U kunt een aantal rechten inroepen met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken. Sommige rechten zijn alleen van toepassing in bepaalde beperkte gevallen, afhankelijk van uw locatie. Als u uw persoonsgegevens wilt beheren, wijzigen, beperken of verwijderen, kunt u dit doen door contact met ons op te nemen via info@bijont.nl. Op verzoek verstrekt Bijont u informatie over de persoonsgegevens die wij van u bewaren. We zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn beantwoorden.

Toestemming intrekken

Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken. U kunt ervoor kiezen om uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken door een e-mail te sturen naar info@bijont.nl en om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, behalve voor informatie die we moeten bewaren. Deze verwijdering is permanent en uw account kan niet worden hersteld.

Contactgegevens

Bijont verwelkomt uw vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacybeleid. Als u van mening bent dat Bijont zich niet aan dit beleid heeft gehouden, neem dan contact op met Bijont op:

Adres: Ripperdastraat 9, Enschede, Nederland.
E-mailadres: info@bijont.nl

Als u in de EER woont, kunt u ook een klacht indienen bij uw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming. Voor Nederland kan een klacht worden ingediend via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.